a   a   a   a

 

a
a
a
 
Aktuálně
O nás
Služby
Proběhlé akce
Vedení komory
Kontakt
 
Služby

Ověření zájmu o produkt

Ověřením zájmu o produkt získá zadavatel relevantní informaci o možnostech expanze jeho výrobku či služby na ten který trh. V procesu rozhodování o vstupu na zahraniční trh je tato služba prvním krokem.

 

Průzkum trhu

Průzkum trhu může být jednak rozšířenější forma „Ověření zájmu o produkt“ a jednak marketingový průzkum trhu. Zadavatel obdrží komplexní přehled o vybraném trhu a jeho analýzu (SWOT atp.).

 

Vyhledání obchodních partnerů

Vyhledání vhodného obchodního partnera v zahraničí je pro expandující firmu dalším krokem. Navazuje na ověření zájmu o produkt. Kontakty jsou na potenciální obchodní partnery v cílové zem vyhledáváni na základě profilu zadavatele. Následný výběr je průběžně konzultován se zadavatelem. Výsledkem této služby je předání kontaktů. 

 

Organizace obchodních jednání

Třetím krokem ke vstupu na trh je sjednání schůzek. Jeli pro zadavatele region velkou neznámou, lze využít této služby, zahrnující celkové zorganizování cesty, sjednání schůzek, asistenci při schůzkách a pomoc při jejich vyhodnocení.

 

Teritoriální zastoupení

Teritoriální zastoupení je vždy se zadavatelem uzavřeno individuálně. Na základě smluvního vztahu pak Komora zastupuje zadavatele na trhu. Toto zastoupení zahrnuje nejrůznější formy aktivit od pouhého monitorování trhu, až po komplexní realizace obchodních případů.

 

Pořádání společenských akcí

Komora organizuje nejrůznější společenské akce. Jsou jimi především obchodní mise, tiskové konference, recepce, formální i neformální setkání s představiteli samosprávy, politické moci atd.

Spolupracujeme
a
a
a
a
a
a
a
a